გალერეა

მედია ტური შრომის ბაზრის და პროფესიული განათლების შესახებ
07-08 ივლისი 2016
კაჭრეთი, კახეთის რეგიონი

ვორკშოფი: პროფესიული განათლების და შრომის ბაზრის ინიციატივების ბრენდინგი
18-19 ივნისი 2016
სასტუმრო სავანეთი, იყალთო, კახეთის რეგიონი

კარიერის დაგეგმვის  და სამუშაო ადგილზე სწავლება.
15 ივნისი 2016
სასტუმრო ციტრუსი, თბილისი

შრომის ბაზრის პოლიტიკის სწავლება
03 ივნისი 2016
სასტუმრო ციტრუსი, თბილისი

მარეგულერებელ დოკუმენტებთან დაკავშრებით შეხვედრა და შემდგომ მათი განხილვა.
14 თებერვალი 2016
მასწავლებელთა პროფესიული განვითრების ცენტრი, თბილისი, საქართველო

 

კარიერის დაგეგმარების მეორე სწავლება
9-12 თებერვალი 2016
სასტუმრო ციტრუსი, თბილისი

გენდერის და სხვა უმცირესობის ჯგუფებთან დაკავშირებული სასწავლო შეხვედრა.
05-06 ოქტომბერი 2015 
სასტუმრო ციტრუსი, თბილისი

პროექტის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა 3
7 დეკემბერი 2015
განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, თბილისი, საქართველო.

ვორკშოფი ევროკავშირის საგრანტო პროექტების განვითრებისასთან დაკავშირებით
02-03, 08-09 დეკემბერი 2015
სასტუმრო ციტრუსი, თბილისი, საქართველო

ევროკავშირის ოთხი საგრანტო პროექტის გამარჯვებულები
16 ნოემბერი 2015
სასტუმრო ციტრუსი, თბილისი, საქართველო

პროექტის მართვის სწავლების პროექტი
05-06 ოქტომბერი 2015
სასტუმრო ციტრუსი, თბილისი, საქართველო

შრომის ბაზრის სწავლების ტური ხორვატიაში
27 სექტემბერი – 03 ოქტომბერი 2015
ზაგრები და ზადარი, ხორვატია.

შეხვედრა შრომის ბაზრის მატრიქსული მართვასთან დაკავშირებით
17 September 2015
შრომის ჯანმრთელობის და სოციალურ საქმეთა სამინსიტრო, თბილისი, საქართველო.

 სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრა
17 სექტემბერი 2015
მასწავლებელთა პროფესიული განვითრების ცენტრი, თბილისი, საქართველო

ცნობიერების ამაღლებისა და საკომუნიკაციო სტრატეგიის სწავლების სესია 1.
02-03 ივნისი 2015
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მასწავლებელთა პროფესიული განვითრების ცენტრის შეხვედრა EUVEGE პროექტის ექსპერტებთან.
30 ივნისი 2015
საქართველოს პროფესიული კოლეჯების ასოციაცია, თბილისი.

 

ინსტიტუციონალური განვითარების ანგარიშის გამოყენების სემინარი
28-29 მაისი 2015
ქობულეთი, აჭარა

სოციალური პარტნიორების ინფორმაციული სემინარი
19 მაისი 2015
საქართველოს დასაქმების ცენტრი, თბილისი

EUVEGE პროექტის შრომის ბაზრის ექსპერტების ექსკურსია აჭარაში.
05-06 მაისი 2015
ბათუმი, აჭარა

ჯანდაცვის და უსაფრთხოების სწავლება
13 მაისი 2015
საქართველოს დასაქმების ასოციაცია, თბილისი

EUVEGE პროექტის კონცენტრაციის ჯგუფი, პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სფეროში
მაისი 2015
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

EUVEGE პროექცის ოფიციალური სადილი
05 მარტი 2015
საქართველოს ექსპო გალერეა, თბილისი

ცნობიერების ამაღლების საკონსულტაციო შეხვედრები
03 თებერვალი 2015
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო