პროფესიული განათლების ბრენდინგი

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო წარმატებით აგრძელებს პროფესიული განათლების ბრენდინგზე მუშაობას. პროექტ EUVEGE-ს ადგილობრივი ბრენდინგის ექსპერტი ჩაატარებს ტრენინგს 22 ივნისს.